Письма Гуру2007
Письма учеников
Шриле Бхакти Сундару Говинде Махараджу
ко дню Его явления 25.12.2007
Loading
Шри Чайтанья Сарасват Матх АмалАтма Дас
АмалАтма Дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Апракрита Дас
Апракрита Дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Атмарама Дас
Атмарама Дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Бал Кришна Прабху
   
Шри Чайтанья Сарасват Матх Бхуван Сундар Прабху
Бхуван Сундар Прабху  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Гандхарва Деви Даси
Гандхарва Деви Даси Гандхарва Деви Даси  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Гаура Прия Дас
Гаура Прия ДасГаура Прия ДасГаура Прия ДасГаура Прия ДасГаура Прия ДасГаура Прия ДасГаура Прия Дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Гоголев
Гоголев  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Динашрая Дас и Мадхумати ДевиДаси
Мадхумати ДевиДасиДинашрая Дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Донецк
Донецк  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Енакши Деви Даси
Енакши Деви Даси  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Ижевск
Ижевск

Фото с лекции в г. Сарапул. Четвертая слева Лила Шакти д.д., вторая слева Нандарани д.д.

Ижевск

Слева направо Дамаянти д.д., Лила Шакти д.д., Бхакти Пурна Видья д.д.

Ижевск

Нандарани д.д. (одета в сари) объясняет что-то собравшимся.

 
Шри Чайтанья Сарасват Матх Индира Деви Даси
Индира Деви ДасиИндира Деви ДасиИндира Деви ДасиИндира Деви Даси  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Ишарупа Деви Даси
Ишарупа Деви Даси  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Ишвара Чандра Дас
Ишвара Чандра ДасИшвара Чандра ДасИшвара Чандра ДасИшвара Чандра Дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Каушалендра Дас
Каушалендра Дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Нижний Новгород
Нижний НовгородНижний НовгородНижний Новгород  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Нитайчанд Дас
НитайНитай  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Расикананда Дас
Расикананда дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Симхешвара Дас
Симхешвара Дас  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Смоленск
СмоленскСмоленскСмоленскСмоленскСмоленск  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Cоня
Соня  
Шри Чайтанья Сарасват Матх Томск
ТомскТомскТомскТомск